http://dapmalaysia.org  

Pandangan & Cadangan Terhadap Program Latihan Khidmat Negara dan Akta Latihan Khidmat Negara 2003 Oleh DAP Perak


Cadangan
- dikemukakan kepada Jawatankuasa Pilihan Perpaduan Negara serta Khidmat Negara

by
DAPSY Perak

(Parlimen,  Jumaat):  Objektif Program Latihan Khimat Negara (PLKN) adalah:

a) menanam semangat patriotism,
b) pembentukan perwatakan positif dan
c) perpaduan kaum,

tetapi daripada pelbagai masalah dan aduan yang timbul dari segi perlaksanaan PLKN, kami berpendapat kerajaan sepatutnya menjalankan banyak pengubahsuaian dan kajian semula terhadap program ini.

Kelemahan perlaksanaan Program ini jelas dilihat bukan sahaja daripada sekadar kelemahan penyediaan infrastruktur tetapi juga latihan kepada para jurulatih/arahan kepada Komandan Kem dan kandungan Program tersebut. Kejadian terkini adalah seorang peserta didakwa beliau dipukul oleh seorang jurulatih serta dimarahi dengan kata-kata yang tidak sopan/menghina. (The Star, 28.4.2005).

1.        Sensitiviti Agama

Program ini yang sepatutnya bertujuan menguatkan semangat perpaduan di kalangan peserta yang terdiri daripada pelbagai kaum, tetapi banyak insiden salahfaham dan kekurangan sensitiviti dan pemahaman terhadap
agama dan cara hidup pelbagai kaum telahpun timbul, yang mana menunjukkan kekurangan sensitiviti dan kepekaan pada pihak komanden dan jurulatih kem.

Contohnya, peserta bukan Islam mengadu bahawa mereka diwajibkan untuk menyertai doa Islam dan dipaksa mengangkat tangan mereka.

2.        Interaksi dan Pemahaman Dua Hala

Oleh kerana salah satu objektif PLKN ini adalah untuk memupuk semangat perpaduan, jadi adalah penting bagi kandungan program ini dan perlaksanaannya membolehkan para peserta mengenali dan memahami agama, adat, kepercayaan dan cara hidup pelbagai kaum.  Para peserta seharusnya diberi peluang untuk  belajar dan menghormati agama dan budaya pelbagai kaum, tetapi kesalnya, kurikulum yang digunapakai sekarang kelihatan
kurang mengambilkira dan memberi penghormatan kepada realiti kepelbagaian kaum dan agama sehingga mencetuskan banyak ketidakpuasan di kalangan peserta, khususnya golongan bukan Islam.

Jadi, kami mencadangkan supaya kerajaan memberi lebih penekanan kepada pemahaman pelbagai agama, adat dan cara hidup pelbagai kaum dalam Latihan Khimat Negara untuk mengelakkan konflik di kalangan peserta yang terdiri daripada pelbagai kaum..

Sensitiviti terhadap kepelbagaian kaum dan agama ini haruslah dibayangkan dari segi penyediaan makanan, nyanyian lagu, cara pemakaian dan cara hidup (khususnya dari segi pembersihan diri). Di kebanyakan kem, makanan yang disediakan adalah makanan yang sesuai untuk sesuatu kaum sahaja, selain itu, lagu dan muzik yang dimainkan semasa rekreasi juga hanya lagu Bahasa Melayu sahaja.

Sebenarnya, sekiranya lagu dan makanan peserta yang terdiri daripada kaum India, Cina, Kadazan, Iban, Murut dan lain-lain dapat diadakan di dalam kem latihan, ia pun dapat merapatkan jurang “perbezaan” di antara para
peserta dan menyumbang kepada perpaduan kaum.

3.        Perhubungan Jantina

Kami difahamkan terdapatnya kem latihan yang melaksanakan pengasingan peserta perempuan dan lelaki dalam program mereka, misalnya pada waktu makan bersama,  adalah fenomena yang tidak sihat, sebaliknya PLKN seharus mengambil kesempatan latihan khidmat negara ini untuk menyampaikan pengajaran penghormatan dan sensitiviti jantina. Larangan terhadap pergaulan bersama dan pengasingan peserta perempuan dan lelaki adalah
kurang sihat.

4.        Kelemahan Dalam Akta Latihan Khidmat Negara

a)        Pengwajiban Menjalani PLKN

Objektif dan tujuan PLKN bukannya untuk kerahan tenaga tetapi lebih kepada pembentukan dan penanaman nilai-nilai positif terhadap seseorang peserta dan ke atas negara tercintanya.

Akta Latihan Khidmat Negara 2003 yang terpakai pada mereka yang berumur di antara 16-35 tahun menyatakan jika seseorang terpilih adalah diwajibkan untuk menjalani PLKN. (S. 3 ) Ini bermaksud akta ini berunsur “paksaan”/wajib.

Menurut laporan, terdapat lebih kurang 480,000 orang di Malaysia yang berumur 18 tahun.  Di kalangan mereka ini, hanya lebih kurang 20% yang dipilih secara rawak untuk mengikuti PLKN ini.

Sebenarnya, sekiranya PLKN dijalankan dengan lebih unsur keseronokan (fun and cool) seperti apa yang dinyatakan oleh Menteri dalam pembentangan  Akta ini, kerajaan tidak perlu mewajibkan penyertaan peserta tetapi para pemuda-pemudi ini tentu akan datang menyertai program ini secara suka-rela.

Jadi kami mencadangkan supaya seksyen 3 dalam akta ini dipinda agar menjadikan  penyertaan PLKN sebagai pilihan dan kesukarelaan seseorang individu.

b)  S. 18    – Hukuman Terhadap Pelarian PLKN

Sehubungan dengan itu, kami juga mencadangkan supaya fasal 18 berkenaan hukuman terhadap mereka yang tidak ingin menyertai PLKN juga dimansuhkan (iaitu hukuman denda tidak melebihi RM3000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya ke atas mereka yang gagal hadir jika telah dipilih).

Kesimpulan

Secara keseluruhan, perlaksanaan dan pendekatan yang digunakan dalam PLKN telah menyebabkan PLKN gagal mencapai ketiga-ketiga objektifnya, terutamanya dari segi memupuk perpaduan kaum dan menanam semangat patriotism apabila :-

a)        Program adalah pemilihan ke atas hanya 20% remaja yang dipilih secara rawak;
b)        Kehadiran program adalah secara wajib dan bukannya secara  sukarela;
c)        Program hanya dijalankan selama 90 hari;
d)        Pelbagai masalah/aduan dalam perlaksanaannya;
e)        Pendekatan perlaksanaan yang kurang sensitif dan kurang menekankan  pemahaman kepelbagian kaum dan agama.

Jadi, walaupun kami mengakui bahawa nilai-nilai displin dan pembentukan watak positif boleh dicapai melalui PLKN tetapi sekiranya kelemahan di atas tidak diubahsuai, maka program tersebut akan tetap gagal mencapai
objektif perpaduan dan patriotisme.

(29/4/2005)