http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance
Police report on the RM600 million scandal

 

________________
Police report
by Ronnie Liu
_____________
______

 

(Petaling Jaya, Monday) :  Mengikut lapuran berita TV3 pada 13 Nov 2006 dan juga lapuramn berita The Star dan Utusan Malaysia pada 14 Nov 2006,dan juga sepucuk surat rasmi daripada Timbalan Menteri Kerja Raya Malaysia kepada Ketua Pengarah Kerja Raya pada 13 Nov 2006 (rujuk kepada lampiran-lampiran), kerajaan akan menggunakan sejumlah RM600 juta untuk pembangunan luar bandar melalui ketua-ketua bahagian Umno di Semenanjung dan Sabah ( TIADA bahagian Umno di Sarawak).

Peruntukan ini tidak mengikut undang-undang dan peraturan kerajaan kerana ia tidak diluluskan di Kabinet (Jemaah Menteri) dan Parlimen tetepi hanya diluluskan oleh pemimpin Umno.

Ini merupakan politik wang dan kami melapurkan kes ini kepada polis supaya satu siasatan boleh dimulakan dengan serta-merta untuk memberhentikan penyelewengan kewangan ini.

(27/11/2006)     


*  Ronnie Liu Tian Khiew, DAP CEC member and NGO bureau chief

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: