http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

 

                                                                                                   MEMORANDUM

 

 

Kepada:         Tan Sri Dato’ Seri Hj Ab. Rashid Bin Ab. Rahman, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

 

Daripada:       YB En Su Keong Siong, Ahli Dewan Undangan Negeri Perak, Kawasan Pasir Pinji (N.27).

 

Tarikh:            8 hb Oktober, 2007.

 

Perkara:          Pemindahan pengundi-pengundi daripada kawasan Parlimen Gopeng (P.071) ke kawasan Parlimen Ipoh Timur (P.064), Peningkatan pemilih pos dan Rang Daftar Pemilih Suku Ke-2 Tahun 2007.

 

 


1.0       Pendahuluan kata

 

Memorandum ini adalah kesinambungan daripada pertemuan di antara Yg Bhg Tan Sri dengan wakil-wakil rakyat DAP yang terdiri daripada YB M.Kula (Ahli Parlimen Ipoh Barat), YB Tan Kok Wai (Ahli Parlimen Cheras), YB Fong Kui Loon (Ahli Parlimen Bukit Bintang), YB Fong Po Kuan (Ahli Parlimen Batu Gajah) bersama saya telah diadakan di Pejabat Yg Bhg Tan Sri pada 12/9/2007 di mana kami telah membangkitkan isu-isu yang berkaitan kepada Yg Bhg Tan Sri. Namun begitu, kami masih belum mendapat sebarang jawapan dan atau keputusan daripada pihak Yg Bhg Tan Sri sehingga hari ini.

 

Memorandum ini adalah bertujuan sekali lagi untuk menitik-beratkan isu-isu yang telah di bangkitkan oleh saya pada pertemuan terdahulu di pejabat Tan Sri yang mana saya yakin satu penjelasan yang munasabah patut di berikan kepada kami agar rakyat jelata dapat pasti bahawa pilihan raya yang bakal dijalankan adalah tidak tercemar dengan alegasi-alegasi daftar pemilih yang terpengaruh dan/atau cara-cara yang tidak adil, teratur dan bersih.

 

2.0       Pemindahan pengundi-pengundi secara besar-besaran seramai 2231 orang pengundi:-

 

2.1       Saya telah pada pertemuan yang lalu memberitahu Yg Bhg Tan Sri bahawa pihak SPR telah memindah seramai 2231 orang pengundi daripada kawasan DUN Sungai Rapat (N.24) ke dalam kawasan DUN Pasir Pinji (N.27) iaitu dalam kawasan Parlimen Gopeng ke kawasan Parlimen Ipoh Timur. Kami telah dapati bahawa pemindahan secara besar-besar ini telah dijalankan oleh pihak SPR setelah Pilihan Raya Umum 2004 dan hanya pengundi-pengundi daripada satu daerah mengundi di DUN Sungai Rapat (071/43/04 – PENGKALAN PEGOH) yang terlibat sahaja.

 

2.2       Daripada 2231 orang pengundi yang telah dipindahkan dari kawasan DUN Sungai Rapat ke kawasan DUN Pasir Pinji, 1065 orang adalah terdiri daripada pengundi berbangsa Melayu, 1052 orang pengundi berbangsa Cina dan 114 orang pengundi berbangsa India dan lain-lain. Kami amat berharap pihak SPR akan merujuk semula tindakan pihak SPR untuk memindah pengundi-pengundi tersebut dan samada ia adalah tidak melanggari perundangan pilihanraya sediada. Kami juga berharap pihak SPR akan merujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk meneliti dan mengkaji samada pihak SPR mempunyai bidangkuasa untuk berbuat demikian.

 

2.3      Di antara persoalan yang timbul ialah :-

 

a)        Berapakah kawasan Parlimen dan DUN yang telah terlibat di mana pengundi-pengundi telah dipindahkan secara besar-besaran dengan cara sedemikian?

 

b)        Berapakah orang pengundi yang terlibat bagi setiap kawasan yang wujud pemindahan pengundi-pengundi sedemikian?

 

c)        Bilakah pemindahan pengundi-pengundi ini dijalankan oleh SPR dan samada ia masih dijalankan atau telah dihentikan?

 

d)        Mengapakah Ahli Parlimen dan Ahli Dewan Undangan Negeri yang terlibat tidak dimaklumkan berkenaan dengan pemindahan pengundi-pengundi di kawasan masing-masing?

 

e)        Apakah SPR ada dan/atau akan memaklumkan pengundi-pengundi yang telah dipindahkan ini berkenaan tempat mengundi yang baru bagi mengelakkan kekeliruan tempat daerah mengundi semasa pilihan raya umum?

 

3.0       Peningkatan undi pos yang tinggi:-

 

3.1       Daripada jawapan yang diterima oleh YB Fong Po Kuan dalam sesi pertanyaan Dewan Rakyat pada 5/9/2007, kami telah dapati bahawa jumlah keseluruhan pemilih tidak hadir (pengundi pos) bagi setiap Parlimen yang berikut sehingga 31 Mac 2007 adalah seperti berikut :-

 

a)         P.064 Ipoh Timur             4311 orang

 

b)         P.065 Ipoh Barat             4229 orang

 

c)         P.066 Batu Gajah             668 orang

 

3.2       Untuk makluman Yg Bhg Tan Sri, ini bermakna kini terdapat peningkatan sebanyak 3208 orang pengundi pos jika dibandingkan dengan senarai pemilih pos dalam pilihan raya umum untuk tahun 2004. Di dalam senarai pemilih untuk pilihan raya umum tahun 2004, hanya terdapat 1103 orang pengundi pos di dalam kawasan Parlimen Ipoh Timur. Saya lampirkan di sini senarai pemilih pos untuk pilihanraya umum tahun 2004 mengikut daerah-daerah mengundi masing-masing.

 

3.3       Di antara persoalan yang timbul:-

 

a)         Apakah rasional peningkatan pemilih pos secara mendadak di dalam kawasan Ipoh Timur dan Ipoh Barat?

 

b)         Berapakah orang pemilih pos yang terlibat bagi setiap kawasan yang wujud pemindahan pengundi-pengundi sedemikian mengikut daerah-daerah mengundi masing-masing di kawasan Parlimen Ipoh Timur dan Ipoh Barat?

 

c)         Adakah kesemua pemilih pos yang kini dimasukkan ke dalam kawasan Parlimen Ipoh Timur dan Ipoh Barat adalah bermastautin di kawasan ini?

 

4.0       Rang Daftar Pemilih Tambahan Untuk Suku ke-2 Tahun 2007:-

 

4.1       Daripada semakan yang dijalankan oleh kami terhadap Rang Daftar Pemilih Tambahan Untuk Suku ke-2 Tahun 2007, kami juga mendapati bahawa jumlah pemilih yang baru dan tukar alamat yang terlibat dalam daerah mengundi telah meningkat dengan secara mendadak iaitu seramai 3024 orang dengan DUN Pasir Pinji mencatat jumlah yang paling tinggi iaitu seramai 1222 orang pengundi yang terlibat.

 

4.2       Jika dibandingkan dengan kedudukan pemilih baru dan tukar alamat bagi kawasan Parlimen Ipoh Timur bagi Suku Ke-1 tahun 2007 (tempoh 1/1/2007 ke 31/3/2007), hanya seramai 450 orang pemilih baru dan tukar alamat yang terlibat.

 

4.3       Untuk pemilih yang baru dan tukar alamat bagi Suku Ke-2 tahun 2007, antara kawasan DUN Pasir Pinji yang mencatakan jumlah yang tinggi adalah Taman Temara yang mencatat jumlah 45 orang, Taman Lapangan Ria yang mencatat 66 orang dan Taman Pengkalan Jaya yang mencatat jumlah 57 orang sementara Pasir Pinji N/V mencatat jumlah 303 orang.

 

4.4       Dengan ini, persoalan yang timbul adalah :-

 

a)         Adakah terdapat manipulasi senarai pemilih-pemilih kawasan Parlimen dan DUN di kawasan Ipoh Timur oleh pihak-pihak yang tertentu?

 

b)         Adakah kawasan Parlimen yang lain yang mencatatkan jumlah yang tinggi sedemikian untuk setiap suku tahun yang sama?

 

c)         Adakah kesemua penukaran alamat pemilih untuk suku ke-2 tahun 2007 adalah berasas dan tulen?

 

5.0       Penutup kata

 

Saya amat berharap isu-isu yang di bangkitkan oleh saya di sini benar-benar mendapat perhatian Yang Berbahagia Tan Sri agar pihak SPR dapat menjalankan satu penyemakan semula daftar pemilih-pemlih untuk kawasan Parlimen Ipoh Timur dan Kawasan DUN yang terlibat, terutamanya kawasan DUN Pasir Pinji. Satu penjelasan dan maklumat sewajarnya patut diberikan kepada kami.

 

Segala perhatian dan tindakan awal daripada Yang Berbahagia Tan Sri dalam perkara ini adalah amat dihargai.

 


Sekian.

 

 

Yang Benar,

 

 

 …………………………………

YB Su Keong Siong

ADUN Kawasan Pasir Pinji

No. 49, Jalan Sultan,

Pasir Pinji,

31650 Ipoh,

Perak Darul Ridzuan

Tel: 05-3233054 (pejabat)

 

(8/10/2007)


*Su Keong Siong, SA for Pasir Pinji.

Your e-mail:

Your name: 

Your friend's e-mail: 

Your friend's name: