Rasional Logo Roket

DAP's Rocket

  1. Bulatan berwarna biru adalah lambang perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum.
  2. Latar belakang berwarna putih sebagai lambang kemurniaan dan kejujuran.
  3. Roket berwarna merah sebagai aspirasi Parti dalam membina sebuah masyarakat yang moden, dinamik dan progresif.
  4. Empat pemacu roket berwarna biru dan merah menandakan sokongan dan daya gerak kepada matlamat Parti oleh semua kaum di Malaysia.