http://dapmalaysia.org    Forward    Feedback    

Freelance
 

Ucapan Penggulungan (1) oleh Y.A.B Lim Guan Eng dalam Persidangan Dewan Undangan Negeri pada hari Isnin, 28 Julai 2008: 

Amanah tsunami politik pilihanraya besar 2008 Pakatan Rakyat - sebuah kerajaan CAT, berjiwa rakyat dan bersih yang lebih berdaya maju dalam mengecapi kemakmuran dan adil dalam berkongskikan kemakmuran ini   

Yang Berhormat Tuan Speaker,

Ahli-ahli Yang Berhormat,

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan ke atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang. Secara umumnya, pelbagai aspek telah disentuh oleh ahli-ahli Yang Berhormat yang melibatkan pembangunan sosio-ekonomi rakyat Pulau Pinang. Isu-isu yang melibatkan portfolio ahli-ahli EXCO akan dijawab terus oleh YB yang berkenaan. Manakala, saya pohon untuk membahaskan ucapan penggulungan selaku Ketua Menteri merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Industri dan Perdagangan Antarabangsa, Hal Ehwal Tanah dan Pembangunan Tanah.

Tsunami politik yang melandai negeri Pulau Pinang pada pilihanraya besar 8 Mac 2008 telah membawa kemenangan bersejarah kepada Pakatan Rakyat yang didokong oleh DAP, PKR dan PAS. Tsunami politik ini mencerminkan hasrat rakyat untuk memberhentikan amalan rasuah, menghapuskan penyalahgunaan kuasa, menidakkan penyelewengan dan menolak sama sekali favoritisma, kronisma, nepotisma dan serta membersihkan sistem politik dengan kebebasan, keadilan dan kebenaran.

Maka bangunlah rakyat Pulau Pinang dengan mengguna pakai hak demokrasi dengan mencetuskan politik tsunami yang berjaya menghalau BN dari tampuk kerajaan negeri dengan undi popular untuk PR sebanyak 59% berbanding dengan hanya 13% dalam pilihanraya besar 2004 dan 63% di peringkat Parlimen berbanding dengan 43% dalam 2004. Dalam bilangan kerusi, ia lebih menakjubkan sebalik usaha PR untuk menafikan majoriti 2/3 BN telah membolehkan PR membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3.

Dengan kemenangan 29 kerusi daripada 2 kerusi sebelum ini, kerajaan baru lihat bukanlah sebagai kemenangan peribadi ataupun kejayaan parti tetapi adalah kemenangan, kejayaan dan kemahuan seluruh rakyat Pulau Pinang untuk perubahan. Kami dalam kerajaan PR lihatkan tsunami politik ini sebagai satu amanah untuk menubuhkan sebuah kerajaan CAT, berjiwa rakyat dan bersih yang lebih berdaya maju dalam mengecapi kemakmuran dan jauh lebih adil dalam berkongskikan kemakmuran ini

Visi dan Misi

Pendekata, visi atau wawasan kerajaan negeri adalah untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai satu bandaraya dan negeri bertaraf antarabangsa pilihan utama para pelabur dan pelancong serta suasana hidup untuk rakyat tempatan selaras dengan pembangunan mapan yang dapat menangani masalah 3C Crime(Jenayah), traffic Congestion(Kesesakan lalulintas) dan Cleanliness(Kebersihan).

Misi untuk mencapai hasrat ini adalah serampang dua mata. Pertama melaksanakan urustadbir CAT – keCEKAPan(Competency), Akauntabiliti dan keTELUSan(Transparency) di mana yang layak dan baik akan dipilih untuk berkhidmat kepada kerajaan tanpa kira kaum, agama, jantina mahupun fahaman politik.

Kedua ialah memupuk nilai utama kepercayaan kepada kerajaan sebagai sebuah institusi yang membantu dan bukan membantut pembangunan jasmani dan rohani rakyat, memberkan nafas dan harapan baru kepada rakyat khususnya golongan muda bahawa mereka menikmati peluang samarata untuk mengecapi kejayaan dan mutu kehidupan yang berkualiti dan menanam sikap penyayang untuk menjaga dan membela nasib yang daif, miskin dan kurang bernasib baik.

Adalah tidak bermaknanya memiliki kekayaan sekiranya tidak didokong oleh konsep rahmah, ihsan ‘adl, and hikmah (compassion, benevolence, justice and wisdom). Sehubungan dengan ini, kerajaan negeri bertekad melakukan apa yang kerajaan BN gagal laksanakan dalam masa 50 tahun ia memerintah, iaitu menghapuskan kemiskinan tegar di Pulau Pinang pada tahun 2008.

Penyenaraian Georgetown sebagai Bandaraya Warisan Dunia

Penyenaraian Georgetown sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO pada awal bulan Julai baru-baru ini meletakkan Negeri Pulau Pinang dalam peta pelancongan Warisan Dunia. Keputusan ini pasti akan menjadi salah satu pemangkin utama yang akan melonjakkan sektor pelancongan di Pulau Pinang. Justeru dengan penyenaraian ini, saya pasti akan menarik lebih ramai pelancong asing ke Pulau Pinang bagi melihat sendiri kekayaan warisan budaya negeri ini. Dalam usaha ini, saya telah berjumpa YAB Perdana Menteri dan memohon (dengan izin) seed money sebanyak RM13 juta. Adalah menjadi harapan bahawa Kerajaan Persekutuan boleh bekerjasama mengekalkan Pulau Pinang sebagai Bandaraya Warisan. Untuk ini Kerajaan Negeri akan memohon peruntukan dalam bentuk pinjaman mudah sebanyak RM200 juta.

Dengan penyenaraian bandar Georgetown sebagai tapak warisan, ianya akan dapat menjadi wadah perpaduan rakyat yang pelbagai kaum dan agama di Pulau Pinang. Di samping itu Kerajaan Negeri juga akan berusaha untuk menambahbaik ciri-ciri warisan supaya Pulau Pinang terus kekal di dalam Senarai Warisan Dunia UNESCO.

Melihat sambutan orangramai ke atas Perayaan Georgetown sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO memberikan nafas dan makna baru bahawa pemeliharaan dan pemugaran warisan boleh meletakkan Pulau Pinang ke atas pentas dunia dan pengiktirafan sebagai pusat antarabangsa di mana harmoni kaum dan agama boleh menjadi contoh kepada masyarakat berbilang bangsa. Kesediaan baru orang Islam melawat tempat beribadat bukan Islam dan orang bukan Islam lawat tempat beribadat Islam akan menjalinkan hubungan silaturahim yang lebih erat di antara kaum dan agama dan menjurus kepada perpaduan bangsa Malaysia.

Mengenai cadangan YB Tanjung Bungah menyenaraikan Kampung Tanjung Tokong sebagai Tapak Warisan Kampung Melayu, kerajaan amat simpati tetapi kerana tanah adalah milikan UDA maka perbincangan mesti diadakan dengan tuan tanah. Walaubagaimanapun, kerajaan negeri akan melakukan sebarang tindakan dengan mendapat pandangan rakyat tempatan dan berdasarkan kepentingan terbaik orang Melayu.

Kemiskinan Tegar Sifar 2008

Secara keseluruhannya sehingga akhir bulan Mac 2008, terdapat sejumlah 534 Ketua Isi Rumah (KIR) di Pulau Pinang. Dari jumlah tersebut, 167 KIR merupakan miskin dan 367 KIR merupakan miskin tegar. Kerajaan Negeri mensasarkan Kemiskinan Tegar Sifar pada akhir tahun 2008. Kerajaan Negeri akan berusaha memastikan kesemua 367 KIR miskin tegar dikeluarkan daripada kepompong kemiskinan tegar.
 


* Lim Guan Eng, Ketua Menteri Negeri Pulau Pinang dan Setiausaha Agung DAP