Deklarasi DAPSY

Pemuda Sosialis DAP, DAPSY, bercita-cita untuk menyemai nilai-nilai berfikir secara kritis dan bebas, keberanian dan kesediaan untuk berkorban demi demokrasi, keadilan, keamanan dan kebebsan kepada sekalian anak muda Malaysia. Bagi tujuan ini, DAP akan bekerja dengan penuh dedikasi ke arah program berikut:

  • mengembalikan Perlembagaan Merdeka 1957
  • Hak sama rata dan peluang buat semua;
  • pembangunan sumber manusia yang positif;
  • hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi;
  • perlindungan alam sekitar dan hak pengguna;
  • mencapai sebuah negara Malaysian Malaysia yang mengamalkan demokrasi sosial;
  • menentang penindasan;
  • menentang rasuah dan menganjurkan perpaduan nasional melalui nilai-nilai moral, akauntabiliti dan kebertanggungjawaban terhadap masyarakat.

<< Kembali Ke Senarai Deklarasi