Deklarasi Tanjong

Pernyataan Misi parti, yang merangkum 25 tahun perjuangan parti dan menyediakan program tindakan pada masa akan datang.

Ia meningkatkan pemahaman parti terhadap konsep kebebasan dan demokrasi dalam era baru. Ia memperkukuh pendirian teori terhadap asas-asas yang membina parti serta prinsip-prinsip dan memperkuatkan dedikasi kepada parti terhadap:

  • pergerakan demokrasi sosial antarabangsa demi solidariti kemanusiaan;
  • melawan autokrasi, rasuah, eksploitasi dan penindasan;
  • berjuang ke arah kesamarataan etnik yang sebenar

Berpandukan nilai-nilai asas demokrasi sosial, Deklarasi Tanjung turut menggariskan pendirian parti tentang isu-isu berkaitan penswastaan, buruh, wanita, anak muda, alam sekitar, budaya, pendidikan, kemiskinan luar bandar dan hubungan antarabangsa.

<< Kembali Ke Senarai Deklarasi