Kenyataan Tentang Demokrasi Budaya

Kenyataan tentang demokrasi budaya bertujuan memupuk kepelbagaian budaya sebagai sumber kekuatan nasional dan asas kepada kebudayaan kolektif, bukan menjadi punca ketidakharmonian dan perpecahan.

Ia memperjuangkan kebebasan untuk bertukar-tukar dan membangunkan budaya yang pelbagai dalam masyarakat berbilang kaum kerana ini adalah jalan terbaik untuk mencapai integrasi nasional yang kukuh dan lestari.

Ia mendukung, antara lain:

  • Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Kebangsaan
  • Menghapuskan klasifikasi sekolah ‘kebangsaan’ dan ‘jenis kebangsaan’ dengan memberi layanan samarata kepada kesemua empat aliran pendidikan – Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Bahasa Cina dan Tamil diterima sebagai medium pengajaran di samping peperiksaan di peringkat rendah dan menengah, di semua sekolah bermedium Cina dan Tamil.
  • Kemasukan ke universtiti mestilah ditentukan atas dasar merit kelayakan akademik asas, bagi memastikan standard kemasukan ke universiti dan peperiksaan universiti dikekalkan pada tahap tinggi. Kenyataan tentang demokrasi budaya mencerminkan nilai-nilai asas serta ide-ide demokrasi sosial dan kepelbagaian budaya.

<< Kembali Ke Senarai Deklarasi