Perletakan jawatan oleh Leong Cheok Keng dan Leow Thye Yih Jawatankuasa Negeri DAP Perak akan mengadakan mesyuarat untuk membuat keputusan

Sdr Leong Cheok Keng dan Sdr Leow Thye Yih telah meletak jawatan sebagai Ahli Jawatankuasa Negeri. Oleh demikian, mereka bukan lagi ahli jawatankuasa negeri DAP Perak.

Berkenaan pengumunan mereka hari ini, pihak jawatankuasa negeri parti akan mengadakan mesyuarat pada masa dan waktu yang sesuai untuk membuat keputusan. Terima kasih.

Jawatankuasa Negeri DAP Perak
Kenyataan media oleh Jawatankuasa Negeri DAP Perak di Ipoh pada hari Sabtu, 23 November 2019