http://dapmalaysia.org  

Perancangan KL dan stinggan KL Linear City


Ucapan
oleh Teresa Kok

(Dewan Rakyat,  Isnin): Datuk Pengerusi, saya ingin merujuk kepada butiran 020000 Bahagian Kemajuan Wilaya dan Lembah Klang.

Kuala Lumpur sebagai ibu negara yang mempunyai penduduk yang padat penuh dengan masalah. Kalau kami wakil rakyat Kuala Lumpur diberi masa untuk menyenaraikan masalah-masalah ini, kami mungkin perlu diberi masa sekurang-kurangnya satu jam untuk membentangkan kesemua rintihan dan isu rakyat ini:  

Laporan DBKL

Saya ingin tanya, apakah kementerian mempunyai perancangan yang terperinci terhadap Kuala Lumpur dan akauntabiliti DBKL. Laporan DBKL tahun 1999 baru dibentangkan dalam sidang Parlimen ini. Soalannya ialah: di manakah laporan DBKL tahun 2000 hingga 2003? Kenapakah laporan DBKL dibentangkan lewat selama 4 tahun?

Selain itu, saya dijemput menghadiri majlis pengumuman Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 pada beberapa minggu lepas. Anihnya, kesemua wartawan diberi senaskah Pelan Struktur Kuala Lumpur 2020 tetapi wakil rakyat yang hadir tidak diberi senaskah langsung. Bila kami minta daripada pegawai DBKL, mereka kata mereka tidak terima arahan untuk memberi Pelan Struktur Kuala Lumpur tersebut kepada Ahli Parlimen, maksudnya kami perlu membelinya daripada DBKL. Kenapakah kedudukan wakil rakyat Kuala Lumpur lebih rendah daripada wartawan?

Begitu juga dengan bajet DBKL setiap tahun selepas Datuk Bandar mengumumkan bajetnya kepada media, kita wakil rakyat tidak diberi bajet DBKL pada hari yang sama, tetapi selalunya kami menerimanya beberapa hari selepas pengumuman, manakala kami selalu diminta oleh pihak media untuk memberi komen selepas bajet diumumkan. Apakah ini layanan DBKL terhadap wakil rakyat Kuala Lumpur, di mana kami diberikan maklumat lebih lewat daripada pemberita dari segi maklumat dan laporan?

Perancangan Kuala Lumpur

Datuk Pengerusi, saya juga ingin tanya kepada Menteri, apakah prioriti dan pertimbangan DBKL semasa membuat perancangan  bandar ini? Draf Pelan Struktur Kuala Lumpur  menyatakan bahawa kerajaan akan membina lebih kondominium ataupun projek perumahan di pusat Bandar sebagai langkah untuk meredakan kesesakan trafik. Tetapi sekiranya kita melihat projek-projek perumahan yang tengah dibina sekarang, kebanyakannya adalah Service Apartment yang mahal yang biasanya diduduk oleh orang yang berada di Kuala Lumpur secara sementara sahaja. Apakah ini cara kerajaan memberi perumahan yang mampu dibeli ataupun “affordable housing” kepada para penduduk di Kuala Lumpur, dan apakah ini akan mengurangkan kesesakan jalanraya di Kuala Lumpur?

Selain itu, kerajaan telah banyak kali berkata ia ingin mencapai Setinggan Sifar pada tahun 2005, tetapi kerajaan masih tidak membina rumah pangsa kos rendah yang cukup untuk menangani masalah kekurangan perumahan kepada golongan yang papa-miskin, tetapi DBKL nampaknya lebih berminat untuk meluluskan pembinaan rumah yang mewah untuk golongan kaya-raya daripada membina rumah kos rendah kepada golongan miskin.

Selain itu, apakah sebabnya DBKL membenarkan begitu banyak service apartment dibina di Mid Valley yang selalu berlakunya kesesakan trafik, dan juga kenapakah DBKL meluluskan begitu banyak kondominium dan rumah di Taman Desa yang telah begitu padat kependudukannya, memandangkan kawasan itu tiada stesyen LRT dan tiada perkhidmatan bas dan teksi yang tetap, bukankah kelulusan projek perumahan ini akan memburukkan
kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur? Tambahan lagi, kesemua projek perumahan yang baru ini tidak wujud dalam Development Order asal Taman Desa.

Setinggan KL Linear City

Sehubungan dengan itu, saya juga merasa amat kesal bahawa kerajaan, pihak EPU dan pihak DBKL tidak menunaikan janji yang dibuat kepada setinggan Projek KL Linear City. Sebanyak 200 keluarga setinggan ini telahpun diberi satu surat jaminan daripada DBKL bahawa kerajaan akan membina rumah pangsa kos rendah dan dijual kepada mereka dengan harga RM 42,000 pada tahun lepas, tetapi janji ini masih belum ditunaikan
pada hari ini, manakala mereka sekarang diminta untuk menyewa rumah pangsa kos rendah daripada DBKL sahaja. Apakah ini cara EPU dan DBKL melayan golongan yang menjadi mangsa kepada projek kerajaan yang terbengkalai? Di sini, saya ingin merayu YB Menteri yang mendapat undi yang paling tinggi dalam pertandingan kerusi Naib Presiden di UMNO ini, juga menunjukkan kuasa dan pengaruhnya dalam isu ketidakadilan dan rintihan setinggan KL Linear City ini.
 
Projek Usahasama DBKL dengan Pemaju Swasta

Datuk Pengerusi, saya ingin menyeru pihak Menteri supaya meneliti kesemua projek usaha sama di antara DBKL dengan pemaju swasta, samada pemaju projek-projek ini mengikuti peraturan perumahan dan kerajaan tempatan, kerana saya rasa sangat hairan untuk melihat banyak projek perumahan usahasama DBKL dan swasta tidak mematuhi peraturan perumahan dan kerajaan tempatan, iaitu pihak berkenaan tidak memohon hak milik strata. Contoh yang paling nyata adalah Kondominium Danau Impian, yang diusahakan oleh Faber Union dengan DBKL, pihak pemaju tidak memohon hak milik strata selepas ia diduduki oleh pembeli rumah lebih daripada 7 tahun.

Hubungan di antara Datuk Bandar dan Ketua Pengarah DBKL

Datuk Pengerusi, saya juga ingin tanya, apakah kriteria perlantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur? Apakah tempoh jawatan Datuk Bandar sekarang akan dilanjutkan setahun lagi? Saya merasa amat kurang senang hati untuk melihat keretakan yang wujud di kalangan pemegang jawatan tinggi di DBKL sekarang, di mana perselisihan di antara Datuk Bandar dan Ketua Pengarah DBKL telah tersebar sehingga mempengaruhi pentadbiran DBKL di mana pegawai DBKL dibahagikan kepada puak Datuk Bandar dan puak Ketua Pengarah. Dalam rombakan pemegang jawatan tinggi beberapa bulan yang lepas, ramai penyokong Ketua Pengarah diketepikan manakala mereka yang rapat dengan Datuk Bandar dinaikkan pangkat.

Saya tidak mempunyai masalah dengan siapa akan dilantik sebagai Datuk Bandar sekarang, tetapi saya berpendapat Ketua Pengarah seharusnya diberi kuasa dan peranan yang sewajar dan kedudukan beliau seharusnya dihormati oleh Datuk Bandar. Saya menyeru YB Menteri supaya meneliti keretakan dan perselisihan di kalangan pegawai kanan DBKL yang amat tidak sihat dan ‘demoralizing’ sekarang dan menangani masalah ini dengan segera. Saya juga menyeru Datuk Bandar meluangkan lebih masa untuk berjumpa dengan ahli-ahli Parlimen Kuala Lumpur secara tetap, Datuk Bandar seharusnya menganggap wakil rakyat di Kuala Lumpur sebagai teman ataupun “partner”nya untuk membangunkan Kuala Lumpur dan bukan mementingkan golongan pemaju sahaja. Saya juga menyeru Datuk Bandar belajar daripada YB Menteri Wilayah Persekutuan untuk bermesra dengan wakil rakyat Kuala Lumpur.  

Korupsi Lain Jenis di Jabatan Pengangkutan DBKL
 
Datuk Pengerusi, saya ingin menyeru pihak BPR dan YB Menteri supaya memberi perhatian kepada masalah ketidakcekapan dan bentuk korupsi yang berlaku di jabatan pengangkutan DBKL dari segi  penggunaan material yang mahal dan kurang wajar.

Contoh 1: Di Jalan Leong Yew Koh di Taman Tun Dr Ismail, kontraktor DBKL menggunakan Granite Kerb yang berharga RM540 satu meter untuk membuat pembahagian ataupun “divider” di jalan tersebut, manakala pembahagian jalan ini biasanya dibuat dengan concrete kerb yang berharga RM26. Apakah rasional DBKL menggunakan material seperti granite kerb yang bernilai 20 kali lebih tinggi daripada Concrete Kerb?
  
Contoh 2: Penggunaan Fibre Reinforce Plastic (FRB) railing yang berharga RM485 se meter untuk menggantikan railing keluli yang berharga RM98 satu meter. Mungkin pihak berkenaan akan menggunakan alasan bahawa railing keluli selalu dicuri orang, tetapi walau bagaimanapun, ia tidak menjustifikasikan penggunaan FRB railing yang begitu mahal untuk menggantikan railing keluli. 

Datuk Pengerusi, sebenarnya ada banyak lagi kes ketidaktetapan yang berlaku di Jabatan Pengangkutan DBKL dan ia memang diketahui oleh ramai pegawai DBKL dan juga kontraktor, tetapi malangnya, pihak berkuasa DBKL dan BPR nampaknya masih tidak berminat terhadap banyak ketidaktetapan di jabatan ini dan tidak ada tindakan diambil terhadap pengarah dan pegawai kanan jabatan ini. Diharap YB Menteri boleh mengambil berat tentang korupsi berbentuk alternative tersebut.

(22/11/2004)


* Teresa Kok, Ahli Parlimen Seputeh