Belanjawan 2013: Teriakan Terakhir Najib? (2)

Melihat secara keseluruhan, Malaysia kelihatan telah mengumpulkan hutang dengan cepat sekali walaupun semakin hilang daya saing dan itu meletakkannya dalam keadaan bahaya. Ucapan Belanjawan tidak langsung menyentuh isu ini walaupun ia penting dan mendesak kepada keadaan ekonomi negara.

Satu perakaunan yang telus amat diperlukan untuk membenarkan perkembangan strategi bagi mengelakkan krisis hurang seperti yang melanda banyak negara besar dan kecil di EUROZONE.

Perkembangan Ekonomi dan Prospek Terkini

Anggaran awal pertumbuhan yang dipetik dalam Ucapan Belanjawan Perdana Menteri untuk tahun pertama 2012 agak keterlaluan dan bercanggah dengan indikator ekonomi terkini. Inflasi telah diremehkan dengan itu terdapatnya ilusi pertumbuhan kadar KDNK yang tinggi pada separuh pertama tahun ini. Pertumbuhan yang berlaku sebahagian besarnya disebabkan pengembangan ekspot minyak dan perluasan dasar fiskal yang diamalkan Belanjawan 2012.

Terdapat petunjuk terkini tentang kelembapan ekspot yang sebahagiannya disebabkan oleh pasaran komoditi global yang lemah; hasil industri juga telah menunjukkan kelembapan. Pertumbuhan pada separuh kedua tahun ini berkemungkinan berkurangan daripada saparuh pertama. Oleh itu, kadar pertumbuhan yang diunjurkan di antara 4.5 dan 5.0 peratus untuk tahun ini secara keseluruhannya kemungkinan besar tidak dapat dicapai. Kadar pertumbuhan yang rendah mempunyai implikasi terhadap hasil; terimaan cukai yang rendah bermakna defisit yang semakin tinggi dengan kenaikkan perbelanjaan awam. Dengan itu defisit keseluruhan untuk 2012 pasti mengatasi angka unjuran 4.5 peratus yang dipetik Perdana Menteri.

Dakwaan bahawa terdapat "kekukuhan aktiviti pelaburan sektor swasta" tidak berasas. Jika apa-apa pun, pemain-pemain sektor swasta seperti YTL, Genting Power dan lain-lain telah melucut hak. Dakwaan berkenaan FDI adalah berani apabila akaun mengambil kira fakta bahawa nombor yang dipetik adalah berdasarkan pengesahan berbanding aliran sebenar. Lebih lagi, tiada akaun diambil berkenaan aliran keluar baik yang sah dan tidak sah.

Aliran keluar modal mempunyai satu persoalan yang sah: Mengapakah usahawan domestik berlumba-lumba untuk membeli hartanah dan aset-aset lain di UK, AS dan lain-lain tempat? Pembelian ini menunjukkan iklim pelaburan yang buruk berpunca daripada rejim yang korup dan tidak cekap. Ia juga memberikan petunjuk yang pelbagai insentif ditawarkan pada Belanjawan sebelumnya telah gagal untuk memujuk sektor swasta bagi melabur dan memberikan respon pelaburan sepatutnya.

Trend ini menunjukkan kegagalan sesebuah dasar. Apa yang kononya agenda reformasi, dengan inisiatif yang bercelaru telah gagal merangsang ekonomi bagi mencapai matlamat status ekonomi maju pada 2020. Ekonomi Malaysia semakin jelas tersangkut dalam perangkap pendepatan pertengahan sehinggalah pendekatan berani diambil untuk melaksanakan reformasi sebenar.

Pertumbuhan di dalam pemodalan pemasaran seperti yang dipetik Perdana Menteri perlu dilihat dengan realistik. Hampir satu pertiga daripada pemodalan boleh dikaitkan dengan nilai Pasaran GLC telah dinaikkan oleh "incestuous dealing" dan aliran masuk jangka pendek aliran modal yang "hangat" dan mencerminkan keadaan sebelum Krisis Kewangan 1997/8 yang memberikan kesan dasyat kepada ekonomi. Dilaporkan pendapatan syarikat-syarikat tersenarai tidak menjustifikasi kegembiraan dan kemegahan tentang saiz pemodalan. Sesungguhnya, pertumbuhan dalam pemodalan perlu dilihat sebagai isyarat berhati-hati yang menunjukkan kemunculan gelembung ekonomi.

Petikan berkenaan pertumbuhan pendapatan per kapita daripada RM25,000 pada 2009 kepada RM31,000 pada 2012 tidak seharusnya diterima bulat-bulat. Angka yang diteptik adalah dalam terma harga terkini dan mengabaikan inflasi. Perdana Menteri juga tidak menyentuh tentang jurang pendapatan yang semakin meruncing . Pendapatan seisi rumah tidak berkembang dan Malaysia terus terperangkap dalam perangkap gaji rendah.

Melihat kepada prospek ekonomi untuk tahun berikutnya, Perdana Menteri berdepan dengan perkara tersebut dengan satu perenggan:

"Pada tahun 2013, berdasarkan persekitaran ekonomi global yang dijangka lebih baik, pertumbuhan ekonomi negara diunjur berkembang lebih kukuh pada kadar 4.5 hingga 5.5 peratus. Julung kalinya, Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) nominal dijangka melepasi paras 1 trilion ringgit. Pertumbuhan lebih baik ini didorong oleh pelaburan dan penggunaan swasta sebanyak 13.3 peratus dan 5.7 peratus. Sektor pembinaan dijangka terus meningkat kukuh 11.2 peratus diikuti oleh sektor perkhidmatan pada kadar 5.6 peratus."

Adalah luar biasa Belanjawan tersebut dirangka berdasarkan sangkaan yang optimistik terhadap ekonomi global dan domestik. Kenyataan Perdana Menteri bahawa 2013 akan melihat ekonomi global yang lebih baik adalah sangat berani dan bertentangan dengan penilaian penuh teliti yang ditawarkan oleh hampir setiap pakar kewangan dan institusi antarabangsa. Sangkaan beliau adalah tidak bertanggung jawab dan tidak realistik.

Dengan ini, Belanjawan tersebut gagal mengambil kira prospek mendung ekonomi global yang pasti akan memberi impak kepada Malaysia. Hakikat ekonomi global ialah prospek pertumbuhan ekonomi AS adalah lemah; EUROZONE menurut pemerhati maois berkemungkinan tidak berkembang; Ekonomi UK pula mengalami kemelesetan; begitu juga Jepun; dua kuasa pertumbuhan ekonomi dunia - China dan India - tidak mungkin pulih dengan mengembalikan pertumbuhan teguh. Oleh itu, suasana luaran Malaysia tidak menggalakkan memandangkan setiap pasaran untuk produk Malaysia sama ada mengecut atau tidak berkembang.

Memandangkan Malaysia berhubungan dengan seluruh dunia, deketahui bahawa ekonomi Malaysia terdedah kepada kemelesetan yang berpanjangan dalam ekonomi global atau peningkatan dalam tekanan kewangan global. Kemerosotan ekspot dan kadar syarat perdagangan yang semakin teruk akan melibatkan permintaan domestik juga. Pelimpahan kewangan boleh melibatkan pembalikan modal asing jangka pendek. Perdana Menteri telah memilih untuk mengabaikan risiko yang dihadapi Malaysia.

Dalam ucapannya pada 24 September, Pengarah Urusan Tabung Kewangan Antarabangsa, Christine Lagarde menunjukkan bahawa ramalan dikemaskini IMF bagi ekonomi global akan dikeluarkan di Tokyo dalam masa beberapa minggu lagi. Dalam ucapan beliau, ketika memberikan previu, beliau memberi amaran dan tumpuan kepada arah yang luas ekonomi global.

Beliau menyatakan: "Ekonomi global masih penuh dengan ketidaktentuan, masih jauh dari tempat sepatutnya ia berada". Beliau teruskan dengan menambah dan menunjukkan pelbagai nasib ekonomi di Eurozone; pemulihan suam-suam kuku di Amerika Syarikat; kelembapan dalam pasaran baru muncul; kebimbangan besar negara-negara berpendapatan rendah terhadap kenaikan harga makanan dan harga komoditi yang tidak menentu; kekecewaan yang bertambah di seluruh Timur Tengah.

Ucapan beliau adalah relevan khususnya dalam situasi Malaysia memandangkan pendedahannya yang luas kepada ekonomi global. Beliau berkata bahawa pasaran baru muncul utama bergerak perlahan. Beliau menggesa bahawa tumpuan harus diberi untuk menangani kelemahan - tidak kira domestik atau luaran. Inilah perkara keseluruhan yang diabaikan Perdana Menteri.

Perdana Menteri merujuk kepada pelaburan dan penggunaan domestik yang memberangsangkan untuk menyokong pertumbuhan KDNK antara 4.5 dan 5.5 peratus pada 2013, kadarnya melebihi hasil optimis yang diunjurkan pada 2012, tidak menggunakan fakta-fakta yang sebenar. Andaian beliau berdasarkan harapan dan doa, direka untuk mendodoi negara ke dalam perasaan palsu keselamatan walaupun beliau dengan terdesaknya sedang berjuang untuk mengekalkan kuasa.

Pemindahan besar fiskal kepada seisi rumah dalam bentuk kononnya gula-gula, tidak boleh diharapkan untuk menyokong penggunaan. Hutang seisi rumah yang tinggi akan membataskan kenaikan dalam perbelanjaan penggunaan. Penggunaan juga akan terbending oleh kesan terhadap keyakinan daripada pandangan umum ekonomi dengan pendapatan boleh guna yang lebih rendah dalam sektor komoditi intensif seperti minyak sawit dan sektor yang dikaitkan dengan rantaian bekalan pembuatan, termasuklah perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

BelanjawanPerdana Menteri adalah pertaruhan besar didorong pertimbangan politik jangka pendek dan pertimbangan pilihan raya. Beliau telah mengabaikan reality keadaan dan memilih untuk meneruskan dengan pakej fiskal yang tidak menangani cabaran serius dihadapi negara. Ia tidak lebih sekadar satu lontaran dadu yang terdesak.

Beliau mengamalkan dasar melibatkan perbelanjaan besar, yang mengakibatkan belanjawan defisit tidak mapan dan berterusan. Semua itu telah menjadi ciri dasar ekonomi kerajaan selama lebih satu dekad. Tiada inisiatif baru telah ditawarkan untuk mengeluarkan Malaysia daripada kitaran ganas. Ia cuma memberitahu kita tiada yang substantif dalam ucapan beliau mengenai reformasi dasar yang diperlukan atau pembetulan tindakan. Ia tertumpu kepada hadiah-hadiah yang beliau cadangkan dan kecaman politik terhadap pihak yang menawarkan visi alternatif.

Negara perlu memberi perhatian pada pernyataan berikut dalam ucapan beliau.

"Selain daripada peralihan sistem subsidi pukal kepada subsidi bersasar, kajian semula sistem percukaian kebangsaan akan diteruskan bagi memastikan sistem cukai negara akan lebih menggambarkan kedudukan kewangan setiap isi rumah. Peralihan daripada sistem cukai berasaskan pendapatan kepada sistem cukai yang lebih menyeluruh serta saksama akan pada analisa akhirnya memanfaatkan semua rakyat Malaysia".

Kenyataan ini adalah yang paling membimbangkan kerana ia menggambarkan niat untuk mengurangkan subsidi dan pada masa yang sama memperkenalkan GST selepas Pilihan Raya Umum. Ini merupakan satu petunjuk kepada apa yang Perdana Menteri sediakan. Oleh itu, memberi beliau perluang berkuasa sekali lagi menjamin pukulan hebat dua kali ganda beban cukai baru dan penskalaan semula atau mungkin juga penghapusan terus subsidi pengguna yang memberi manfaat kepada kumpulan berpendapatan rendah dan sederhana.

Sesungguhnya itu merupakan sinis Perdana Menteri untuk menggabungkan dasar strategik yang meluas dan menyebut ini hanya sekali lalu. Kelihatannya Perdana Menteri berhasrat untuk memuaskan pasaran mencapai sasaran defisit dengan membebankan rakyat biasa.

Beliau tidak menunjukkan kecenderungan untuk menangani isu fiskal yang mendesak dengan mengambil pendekatan seimbang yang melihat pada dimensi pendapatan dan perbelanjaan. Pengurusan fiskal berhemat menuntut perhatian yang sama perlu diberi kepada sisi hasil dan perbelanjaan bagi persamaan fiskal. Beliau seharusnya sedar tentang keperluan untuk mengambil pendekatan yang seimbang.

Jelas bahawa terdapat skop yang mencukupi untuk memeriksa perbelanjaan yang meningkat. Saiz sektor awam telah membesar dengan cepat akibat daripada semua jenis inisiatif yang diambil oleh Kerajaan di bawah kononnya Program Transformasi Ekonomi.

Penyata keluaran ini bercanggah dengan kenyataan Perdana Menteri bahawa era 'Kerajaan tahu apa yang terbaik telah berakhir'. Sektor awam dijangka berkembang sebanyak 13.3 peratus pada 2012 untuk mencakupi 25.2 peratus KDNK (meningkat daripada 23.3 peratus pada 2011), bermakna kerajaan akan memainkan peranan yang lebih besar dalam ekonomi, dan bukannya menguncupkan dirinya dan membuka lebih ruang bagi sektor swasta memainkan peranan utama dalam menggerakkan ekonomi.

Sebarang rasionalisasi struktur fiskal negara mesti bermula dengan meningkatkan produktiviti sektor awam. Penggunaan proses pembidaan yang berdaya saing dalam pembelian barangan dan perkhidmatan dan kerja-kerja pembinaan diperlukan bukan sahaja untuk membawa kepada kecekapan dengan kos lebih rendah, tetapi juga untuk mengurangkan tahap rasuah. Sudah tiba masanya juga untuk mengkaji semula dasar-dasar pertahanan negara. Tiada justifikasi untuk belanja berbilion ringgit bagi mendapatkan kapal selam yang terlalu tinggi harganya tetapi tidak boleh tenggelam, pesawat yang tidak terbang dan bot rondaan yang tidak boleh terapung.

Sudah tiba masanya untuk akautabiliti dan ketelusan sebenar dalam perbelanjaan awam. Masanya bagi Kerajaan untuk memisahkan penglibatannya daripada aktiviti lebih baik dibiarkan kepada sektor swasta. Sudah masanya untuk GLC yang bersifat monopoli diputuskan hubungannya dengan kerajaan dan bermain di padang yang sama rata manakala perniagaan kecil dan bersaiz sederhana dibenarkan untuk berkembang dan makmur. Malaysia perlu melalui pusingan baru penswastaan ??sebenar untuk mengembalikan tenaga ekonomi. Sektor awam yang kini menyumbang kepada hampir satu perempat daripada ekonomi, perlu disasarkan untuk mewakili tidak lebih daripada 20 peratus daripada keseluruhan ekonomi.

Dalam konteks ini, ia adalah penting untuk mengambil perhatian bahawa selepas Rundingan Tahunan, IMF membuat kesimpulan bahawa reformasi struktur dengan penggabungan fiskal diperlukan untuk pertumbuhan yang tinggi dan stabil.. IMF juga membuat syor tambahan berikut:

"Usaha perlu ditumpukan kepada meningkatkan ruang fiskal untuk memberikan ruang kepada kitaran balas dasar fiskal, meletakkan hutang kerajaan persekutuan pada trajektori menurun, dan menghapuskan herotan dalam sistem cukai dan subsidi. Meluaskan asas cukai melalui barang-barang yang dicadangkan dan cukai perkhidmatan akan membantu mengurangkan pergantungan kepada hasil berkaitan minyak pro-kitaran. Peruntukan sumber akan diperbaiki oleh penyelarasan subsidi dan insentif cukai terbazir, dan menggantikannya dengan bantuan yang disasarkan kepada mereka yang memerlukan."

Perdana Menteri telah mengabaikan dasar yang dicadangkan ini dan terus mengamalkan dasar-dasar yang telah gagal.

Kesimpulannya

Belanjawan untuk 2013 adalah tidak bertanggungjawab kerana gagal untuk bertindak balas kepada cabaran berbahaya yang dihadapi ekonomi negara sewaktu ekonomi global dalam kegawatan.

Belanjawan ini adalah tidak relevan kepada keperluan negara. Apabila kepimpinan yang berani dan berwawasan diperlukan, negara telah dibentangkan dengan pakej yang gagal untuk menawarkan penyelesaian realistik kepada masalah-masalah yang telah terkumpul hasil berdekad lamanya tadbir urus yang lemah.

Kenyataan Belanjawan tersebut direka dengan satu matlamat yang sempit: memenangi Pilihan Raya Umum akan tidak kira apa kosnya. Dan kos yang tinggi mencapai berbilion-bilion ringgit yang ditabur dan kerosakan jangka panjang dikenakan ke atas ekonomi melalui ketidakgiatan dan pendekatan-pendekatan dasar yang tidak bertanggungjawab.

Belanjawan terkini pada dasarnya mati sebelum ia tiba. Adalah lebih baik Perdana Menteri menarik balik Belanjawan ini dan mendapatkan peruntukan interim untuk membenarkan Kerajaan untuk beroperasi dalam bulan-bulan awal tahun 2013.

Pendekatan yang paling bertanggungjawab dan sesuai memperkenalkan dan menerima Belanjawan selepas Pilihan Raya Umum. Belanjawan yang diperkenalkan selepas GE 13 oleh gabungan yang menang, akan menikmati wibawa yang lebih besar, mempunyai mandat rakyat dan memberi peluang sama rata untuk Pilihan Raya yang perlu diperjuangkan.

Itu mewakili kemenangan demokrasi dan memberikan bukti bahawa kuasa tidak dibeli oleh rejim diragui yang mandatnya mempunyai segalanya tetapi telah kehabisan. Penggunaan Belanjawan interim itu akan menandakan satu kejayaan dalam mematangkan tadbir urus.

Perdana Menteri perlu mengambil kira hakikat bahawa Belanjawan ini tidak akan bertahan dan tidak dapat mengelak daripada terlangkup pasca-pilihan raya.

Pentadbiran Pakatan akan memperkenalkan belanjawan bertanggungjawab yang mencerminkan realiti dan berani menguruskan keperluan penyatuan fiskal dan reformasi lain yang meletakkan negara pada trajektori baru. Membawa kepada pertumbuhan mapan yang menyediakan pengagihan saksama hasil pembangunan.

Sekiranya kuasa dikembalikan kepada BN dengan mandat baru, mereka tentu terpaksa membentangkan Belanjawan baru. Kertepaksaan akan timbul kerana adanya permintaan daripada kuasa pasaran dan agensi penarafan untuk pakej dasar yang sepenuhnya menangani cabaran serius yang dihadapi ekonomi. Ia tidak mampu untuk menentang perubahan, melainkan ia ingin berdepan kehancuran keyakinan dan mencetuskan krisis ekonomi yang besar.

Lim Kit Siang Ketua Parlimen DAP & Ahli Parlimen Kawasan Ipoh Timur