Menteri Pelajaran, Tan Sri Muhyiddin Yassin, perlu memberi jaminan kepada orang ramai bahawa dia telah mengambil kira kritikan serius oleh Panel Penilai Bebas terhadap PPP 2013 ke 2025

Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013 ke 2025 telah dilancarkan pada 11 September 2012. Salah satu daripada ‘high level’ panel yang ditubuhkan untuk memberi ‘feedback’ kepada Menteri Pendidikan adalah Panel Penilai Bebas (PPB), yang terdiri daripada banyak individu yang terkenal dan dipengerusikan oleh bekas Naib Canselor USM dan Naib Canselor Albukhary International University sekarang, Profesor Tan Sri Dato 'Dzulkifli Abdul Razak.

Satu memo yang dikemukakan oleh Panel Penilai Bebas (PPB) kepada Menteri Pelajaran, Tan Sri Muyhiddin Yassin, tidak lama selepas penerbitan draf PPP, menyenaraikan kritikan yang amat serius terhadap draf PPP. Kritikan memo ini termasuk:

  1. ‘Bahawa cadangan-cadangan yang disenaraikan sebagai ‘Shift’ ataupun ‘Anjakan’ bukanlah perubahan yang mewajarkan penggunaan istilah ‘shift’ atau ‘anjakan’ tetapi sebarnya adalah usaha-usaha pemurnian, pangayaan dan penambahbaikan (refinement, enhancement, improvement and enrichment) kepada apa yang telah dan sedang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan (KPM) seperti yang terdapat dalam dokumn Pelan Induk Pembagunan Pendidikan 2006-2010.’ Hanya lima daripada sebelas perkara yang disenaraikan itu perlu dan wajar dijadikan paksi utama untuk penambahbiakan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia.

  2. ‘Dokumen PPP itu kurang memberi impak dalam membawa satu perubahan atau anjakan besar yang diharap-harapkan’

  3. ‘PPP adalah sebuah dokumen yang cantik dan boleh dijadikan panduan dalaman bagi pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan. Sebagai dokumen untuk orang awam PP kurang Berjaya menimbulkan kejutan professional yang diharap-harapkan. Jangkaan dan harapan tinggi orang ramai terhadap perubahan dan pembaharuan yang dijanjikan tidak nampak dengan jelas. Dokumen ini adalah incremental change yang memang sudah biasa dan selalu dilakukan oleh KPM.’

Memo PPB menggunakan ayat dan perkataan yang menunjukkan PPB jelas tidak merasa yakin terhadap PPP sebagai satu ‘ground breaking’ dokumen tetapi hanya satu ‘run-of-the-mill’ dokumen ataupun dokumen yang biasa dan mudah dilupakan.

Dalam jawapan Parlimen pada 27 Jun, Menteri Pendidikan, menyatakan bahawa PPP akan dimuktamadkan pada bulan Julai, 2013.

Saya menyeru Menteri untuk memberi jaminan kepada orang ramai bahawa dia telah mengambil kira pandangan yang disuarakan oleh Panel Penilai Bebas yang menjejaskan kredibiliti PPP sebagai pelan pendidikan yang benar-benar bersifat transformasi. Apa yang membimbangkan ialah jikalau versi muktamad PPP hanya memperkenalkan ‘superficial changes’ kepada draf PPP sahaja. Ini akan mengesahkan pandangan PPB mengenai draf PPP bahawa ini adalah semata-mata satu dokumen yang 'baik' sebagai rujukan pegawai-pegawai KPM dan tidak akan mentransformasikan sistem pendidikan di negara kita.

Dr. Ong Kian Ming Ahli Parlimen Kawasan Serdang