Surat rasmi Ketua Menteri Pulau Pinang kepada Menteri Pelancongan dan Kebudayaan YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz

15 Julai 2013

YB Dato' Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz
Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Pejabat Menteri
Aras 18,
No. 2, Menara 1, Jalan P5/6,
Presint 5
62200 PUTRAJAYA

(Menerusi Fax dan surat)

YB Dato' Seri,

PERMOHONAN GERAN RM 20 JUTA YANG DIJANJIKAN MANTAN PERDANA MENTERI TUN ABDULLAH AHMAD BADAWI UNTUK MEMULIHARA, MELINDUNGI DAN MEMPROMOSIKAN TAPAK WARISAN DUNIA UNESCO GEORGE TOWN

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perbualan di ruang legar Parlimen berkaitan dengan perkara di atas.

2. Sempena lawatan YB Dato' Seri ke Taiping baru-baru ini dan kenyataan YB Dato' Seri tentang kepentingan usaha-usaha untuk mengekal, memelihara dan melindungi aset-aset warisan kita yang bersejarah daripada dihapus oleh arus pembangunan moden, saya dengan tulus hati amatlah menyokong dan menyahut seruan YB Dato' Seri untuk memelihara dan mempertahankan aset-aset warisan kita yang tak ternilai demi kepentingan generasi-generasi kita yang akan datang.

3. Untuk makluman YB Dato' Seri, Kerajaan Negeri Pulau Pinang sejak dahulu lagi telah bertekad dan berusaha gigih dalam perancangan serta pelaksanaan kerja-kerja memelihara dan memulihara aset-aset warisan negeri yang dibanggai dan dikagumi ramai. Tambahan pula kini dengan pengiktirafan status Tapak Warisan Dunia UNESCO kepada George Town pada 7hb Julai 2008, usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan di Pulau Pinang amnya dan khususnya Tapak Warisan Dunia George Town telah giat berkembang dan pelbagai program/aktiviti pemuliharaan warisan telah dirancang dan dijalankan oleh Pihak Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan (iaitu Majlis Perbandaran Pulau Pinang) dan agensi-agensi/persatuan lain.

4. Untuk makluman lanjut YB Dato' Seri, setelah Melaka dan George Town menerima pengiktirafan UNESCO sebagai Tapak Warisan Dunia, kerajaan persekutuan, mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi telah berjanji akan memberikan RM20 juta masing-masing kepada Tapak Warisan Dunia Melaka dan George Town demi membantu kerja-kerja pemuliharaan, perlindungan dan promosi warisan. Namun bagi Tapak Warisan Dunia George Town, jumlah peruntukan sebanyak RM20 juta tidak disalurkan terus kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang sepertimana yang dijanjikan. Sehingga hari ini kerajaan negeri tidak menerima sebarang peruntukan, sebaliknya negeri Melaka memperolehi RM30 juta.

5. Memandangkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah memberi komitmen penuh kepada pihak UNESCO dalam usaha memelihara dan melindungi aset-aset warisan dalam Tapak Warisan Dunia George Town, yang merangkumi aset warisan ketara dan tak ketara, maka kami ingin memohon sokongan dan kelulusan khas YB Dato' Seri agar janji peruntukan RM20 juta. Wang tersebut yang disalurkan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang dapat meneruskan lagi perancangan-perancangan dan program-program pemuliharaan warisan yang telah dijalankan dan bakal dijalankan di Tapak Warisan Dunia George Town demi manfaat semua pihak seperti yang dijanjikan dalam Pelan Pengurusan Pemuliharaan dan Rancangan Kawasan Khas George Town.

6. Setakat ini, projek-projek pembangunan dan pemuliharaan warisan yang sedang giat dijalankan dalam Tapak Warisan Dunia George Town adalah seperti disenaraikan dalam lampiran.

7. Adalah menjadi harapan kami dan semua rakyat jelata Pulau Pinang bahawa Kerajaan Persekutuan dapat berganding bahu dengan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersama-sama menerajui usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan aset-aset warisan Pulau Pinang agar budaya warisan negara kita dapat diturun-temurunkan kepada generasi-generasi kami yang akan datang serta Tapak Warisan Dunia George Town dapat dimajukan sebagai satu tapak warisan dunia UNESCO yang betul-betul unik, unggul dan bandar warisan hidup ("Living Heritage City") yang sebenarnya.

8. Segala pemberian sokongan dan kerjasama YB Dato' Seri dalam penyaluran peruntukan baru ini amatlah dihargai dan dialu-alukan. Jasa baik YB Dato Seri adalah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Yang benar,

(LIM GUAN ENG)
Ketua Menteri Pulau Pinang

Lim Guan Eng Ketua Menteri Pulau Pinang